16600, Чернігівська обл., м. Ніжин,
пл. імені Івана Франка, 1,
е-mail: [email protected]
(04631) 7 19 11, 7 19 51, 15 80
фото мера
Міський голова міста Ніжина
Лінник Анатолій Валерійович
Блог міського голови
фото мера
Секретар міської ради
Салогуб Валерій Володимирович
Блог секретаря ради
Статистика
 • Зараз на сайті:
  91
 • Переглядів:
  3145499
 • Візитів сьогодні:
  426
 • Візитів всього:
  1364331
Регламент виконавчого комітету

Затверджено

Рішення виконавчого комітету

Ніжинської міської ради

Чернігівської області VII скликання

від «11» серпня 2016 року № 220

 

Регламент

виконавчого комітету Ніжинської міської ради

Чернігівської області VIIскликання

 

Розділ І. Загальні положення

Стаття 1. Виконавчий комітет Ніжинської міської ради Чернігівської області VІІ скликання (скорочена назва – виконавчий комітет, виконком)  є колегіальним виконавчим органом Ніжинської міської ради Чернігівської області (скорочена назва – Міська рада, Рада), який утворюється Радою на строк її повноважень відповідно до вимог Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Стаття 2. Виконавчий комітет є підзвітним і підконтрольним Раді, що його утворила, а з питань здійснення ним повноважень органів виконавчої влади – підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

Стаття 3. Виконавчий комітет може розглядати і вирішувати питання, віднесенні Конституцією та Законом України «Про місцеве самоврядування   в Україні» до відання виконавчих органів місцевих рад, здійснює власні та делеговані Радою повноваження в межах, у порядку та на підставах, визначених Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», іншими законами України, підзаконними нормативно-правовими актами з питань діяльності органів місцевого самоврядування в Україні, Регламентом Ніжинської міської ради Чернігівської області VІІ скликання, затвердженим рішенням Ніжинської міської ради від 24 листопада 2015 року №1-2/2015, (далі – Регламент Міської ради, Регламент Ради), Статутом територіальної громади міста Ніжина Чернігівської області, затвердженим рішенням Ніжинської міської ради від 30 червня 2016 року №5-12/2016 (далі – Статут територіальної громади) та цим Регламентом (далі – Регламент виконавчого комітету Міської ради, Регламент).

Стаття 4. Регламент виконавчого комітету Міської ради визначає організаційно-процедурні питання діяльності виконавчого комітету Ради, є нормативним актом, розробленим на основі чинного законодавства України, який визначає механізм організації взаємодії виконавчого комітету Ради, управлінь, відділів Ради, їх структурних підрозділів і посадових осіб з питань реалізації повноважень, віднесених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» до компетенції виконавчих органів місцевих рад, здійснення правового, організаційного, матеріально-технічного та іншого забезпечення діяльності виконавчого комітету Міської ради.

Стаття 5. Кількісний склад виконавчого комітету визначається Міською радою. Персональний склад виконавчого комітету затверджується Радою за пропозицією міського голови міста Ніжина Чернігівської області (далі – міський голова).

Стаття 6. Виконавчий комітет утворюється у складі міського голови, першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючого справами виконавчого комітету Ніжинської міської ради, керівників відділів, управлінь, інших виконавчих органів Ради, інших осіб –          у порядку, визначеному законом.

Стаття 7. Міська рада утворює у складі виконавчого комітету органз питань містобудування та архітектури, визначає його кількісний та затверджує його персональний склад.

Стаття 8. До складу виконавчого комітету входить, за посадою, секретар Ніжинської міської ради (далі – секретар Ради).

Стаття 9. Очолює виконавчий комітет Міської ради міський голова.

Стаття 10. Особи, які входять до складу виконавчого комітету, крім тих, хто працює у виконавчих органах Ради на постійній основі, на час засідань виконавчого комітету, а також для здійснення повноважень в інших випадках, звільняються від виконання виробничих або службових обов’язків  з відшкодуванням їм середнього заробітку за основним місцем роботи та інших витрат, пов’язаних з виконанням обов’язків члена виконавчого комітету.

Стаття 11. На осіб, які входять до складу виконавчого комітету Міської ради і працюють у ньому на постійній основі, поширюються вимоги щодо обмеження сумісності їх діяльності з роботою, встановлені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» для міського голови.

Стаття 12. До складу виконавчого комітету Міської ради не можуть входити депутати Ради, крім секретаря Ради.

 

Розділ ІІ. Форми роботи виконавчого комітету Міської ради

Стаття 13.Правовими формами діяльності виконавчого комітету Міської ради  є нормотворча, правозастосовча і контрольна:

пункт 1: нормотворча форма реалізується шляхом прийняття рішень, що носять нормативний характер на території громади міста Ніжина;

пункт 2: правозастосовча форма здійснюється шляхом прийняття рішень з питань організаційної й поточної роботи, а також діяльності щодо виконання законодавства України та рішень Міської ради на території громади міста;

пункт 3: контрольна форма виявляється у контролі за ефективністю діяльності підприємств, установ, організацій, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста, з боку відділів, управлінь та інших виконавчих органів Ради і їх керівників, апарату виконавчого комітету, а також у контролі з боку самого виконкому, як колегіального органу, за законністю актів відділів, управлінь, інших виконавчих та їх керівників з правом зміни або відміни таких актів (розпоряджень, наказів, доручень, вказівок тощо).

Стаття 14. Організаційними формами роботи виконавчого комітету Ради є:

пункт 1: засідання виконавчого комітету;

пункт 2: персональна діяльність членів виконкому;

пункт 3: участь членів виконавчого комітету в пленарних засіданнях (сесіях) Міської ради, засіданнях постійних комісій Ради;

пункт 4: звіти членів виконавчого комітету про їх діяльність перед Міською радою.

 

Розділ ІІІ. Повноваження виконавчого комітету Міської ради

Стаття 15. Виконавчий комітет Міської ради попередньо розглядає проекти місцевих програм соціально-економічного і культурного розвитку, цільових програм з інших питань, місцевого бюджету, проекти рішень з інших питань, що вносяться на розгляд Міської ради.

Стаття 16. Виконавчий комітет Міської ради координує діяльність відділів, управлінь, інших виконавчих органів Ради, виконавчого комітету Ради. Апарату виконавчого комітету Ради, підприємств, установ та закладів, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Ніжина, заслуховує звіти про роботу їх керівників не рідше одного разу на рік; визначає, у разі потреби, іншу періодичність підготовки та заслуховування таких звітів на підставі відповідного власного рішення, прийнятого відповідно до чинного законодавства.

Стаття 17. Виконавчий комітет Міської ради може утворювати та припиняти утворені раніше у встановленому законом порядку консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи (комісії, робочі групи, колегії, штаби, координаційні та інші ради тощо) з метою ефективного вирішення завдань, покладених чинним законодавством на відділи, управління, інші виконавчі органи Ради та її виконавчого комітету,  посадових осіб таких органів, а також на комунальні підприємства, установи та заклади.

Стаття 18. Виконавчий комітет Міської ради має право у встановленому законом порядку на підставі власного рішення, прийнятого відповідно до норм чинного законодавства, змінювати або скасовувати акти підпорядкованих йому відділів, управлінь, інших виконавчих органів Ради, виконавчих органів виконавчого комітету Ради, а також їх посадових осіб.

Стаття 19. Міська рада може прийняти рішення про розмежування повноважень між виконавчим комітетом, відділами, управліннями, іншими виконавчими органами Ради, виконавчими органами виконавчого комітету ради та міським головою в межах повноважень, наданих Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчим органам місцевих рад.

Стаття 20. Міський голова у межах компетенції та чинного законодавства може видавати власні розпорядження щодо розподілу посадових обов’язків та функціональних повноважень між першим заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, заступниками міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, секретарем Міської ради та керуючим справами виконавчого комітету Ніжинської міської ради.

Розділ IV.  Організація роботи виконавчого комітету Міської ради

Стаття 21. Основною формою роботи виконавчого комітету Міської ради є його засідання.

Стаття 22. Засідання виконавчого комітету скликаються міським головою, а в разі його відсутності чи неможливості здійснення ним цієї функції – першим заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради (заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради), у міру необхідності, але не рідше одного разу   на місяць, і є правомочними, якщо в них беруть участь більше половини членів від загального складу виконавчого комітету Міської ради.

Стаття 23. Проведення засідань виконавчого комітету Ради здійснюється згідно з планами роботи виконавчого комітету на півріччя, які затверджуються відповідними рішеннями виконавчого комітету Міської ради.

Стаття 24.  Засідання виконавчого комітету проводяться, як правило, щочетверга (чотири рази на місяць) та розпочинаються о 09.00 годині.

Стаття 25. Виходячи з виробничої необхідності посадовими особами місцевого самоврядування, визначеними Статтею 22 цього Регламенту можуть скликатись позачергові засідання виконавчого комітету Міської ради.

Стаття 26. Періодичність засідань виконкому, час початку проведення його засідань, тривалість, формат та місце проведення таких засідань можуть змінюватись, за умови неухильного дотримання вимог статей 51-54 Закону України «Про місцеве самоврядування в України» та Розділу IV цього Регламенту.

Стаття 27. Засідання виконавчого комітету є відкритими.

Стаття 28. Як виключення, в окремих випадках, що не суперечать нормам чинного законодавства України, засідання виконавчого комітету можуть бути закритими.

Рішення про необхідність проведення закритого засідання приймається простою більшістю голосів від складу присутніхна такому засіданні членів виконавчого комітету.

Стаття 29. Проведення закритого засідання виконкому (закритого обговорення окремих питань) передбачає підготовку рішень з дотриманням установлених законом правил роботи з документами обмеженого доступу.

Стаття 30. Усі члени виконавчого комітету зобов’язані брати участь  у його засіданнях.

Стаття 31. У разі, якщо з поважних причин член виконавчого комітету немає можливості взяти участь у засіданні, він про це заздалегідь повідомляє міського голову, першого заступника міського голови з питань діяльності  виконавчих органів ради або керуючого справами виконавчого комітету Ніжинської міської ради.

Стаття 32.У разі відсутності члена виконкому без поважних причин більш ніж на половині засідань виконавчого комітету протягом року, міський голова може вносити на розгляд Міської ради пропозиції про внесення змін до персонального складу виконкому відповідно до чинного законодавства.

Стаття 33.  У засіданні виконавчого комітету мають право брати участь депутати Міської та інших рад, народні депутати України, керівники виконавчих органів Міської ради, їх структурних підрозділів, виконавчих органів виконавчого комітету та їх структурних підрозділів, структурних підрозділів апарату виконавчого комітету Ради, інші посадові особи місцевого самоврядування (спеціалісти, фахівці), участь яких є необхідною чи обов’язковою для підготовки та вирішення питань порядку денного засідання, керівники комунальних підприємств Міської ради, інші запрошені особи, представники інститутів громадянського суспільства міста Ніжина, громадяни міста.

Стаття 34. Крім членів виконавчого комітету, на засідання можуть бути запрошені представники територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, керівники підприємств, установ, закладів та організацій незалежно від форми їх власності, що зареєстровані та/або здійснюють свою діяльність на території громади міста Ніжина, представники органів прокуратури, Національної поліції, Збройних Сил Міністерства оборони України, інших правоохоронних органів, силових структур, військових та спеціальних формувань, утворених відповідно до Конституції та законів України, а також інші особи – у порядку та спосіб, що визначені законом.

Стаття 35.  Повідомлення членів виконавчого комітету, доповідачів, співдоповідачів, посадових осіб місцевого самоврядування, інших осіб про дату, час і місце проведення відповідного засідання виконавчого комітету, завчасне ознайомлення їх з проектами рішень виконавчого комітету,  що вносяться на розгляд його засідання покладається на відповідний уповноважений структурний підрозділ виконавчого органу Міської ради з питань організації діяльності виконавчого комітету Міської ради.

Стаття 36.  Своєчасність явки та присутність запрошених на засідання виконавчого комітету осіб забезпечують керівники виконавчих органів Міської ради (особи, які виконують їх обов’язки) та структурних підрозділів таких виконавчих органів, відповідальні за підготовку та внесення відповідного проекту рішення (питання) на розгляд виконавчого комітету.

Стаття 37.  Проведення засідання виконавчого комітету Міської ради здійснюється відповідно до порядку денного, який формує відповідний уповноважений структурний підрозділ виконавчого органу Міської ради  з питань організації діяльності виконавчого комітету Міської ради за підписом керуючого справами виконавчого комітету Ніжинської міської ради.

Стаття 38. Міський голова у межах компетенції та чинного законодавства видає власні розпорядження (на бланку встановленого зразка, визначеного відповідною інструкцією з діловодства у виконавчому комітеті, інших виконавчих органах Міської ради та їх структурних підрозділах).

Міським головою, окрім розпоряджень з основних питань організації діяльності виконавчих органів ради, виконавчих органів виконавчого комітету міської ради, апарату виконавчого комітету міської ради та їх посадових осіб, можуть надаватися письмові (та/або протокольні) доручення і вказівки (на бланках встановленого зразка, визначеного відповідною інструкцією з діловодства у виконавчому комітеті, інших виконавчих органах Міської ради та їх структурних підрозділах). 

Першим заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, заступниками міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, секретарем міської ради та керуючим справами виконавчого комітету Ніжинської міської ради у межах компетенції та чинного законодавства можуть надаватися письмові вказівки з питань організації діяльності виконавчих органів ради, виконавчих органів виконавчого комітету міської ради та їх посадових осіб (на бланках встановленого зразка, визначеного відповідною інструкцією з діловодства у виконавчому комітеті, інших виконавчих органах Міської ради та їх структурних підрозділах). 

Акти посадових осіб місцевого самоврядування, визначених абзацами  1 – 3 цієї статті обов’язково обліковуються та беруться на контроль уповноваженим структурним підрозділом апарату виконавчого комітету  з питань діловодства, обліку та контролю.

Стаття 39. Порядок денний засідання виконавчого комітету Міської ради є додатком до проекту розпорядження міського голови про скликання засідання виконавчого комітету.

Стаття 40.  Розпорядження міського голови про скликання засідання виконавчого комітету Міської ради не пізніше ніж за п’ять календарних днів до дати проведення такого засідання оприлюднюється на офіційному сайті Ніжинської міської ради разом з додатком – порядком денним відповідного засідання виконавчого комітету.

Стаття 41. Підготовка проекту розпорядження міського голови про скликання засідання виконавчого комітету Міської ради покладається на відповідний уповноважений структурний підрозділ апарату виконавчого комітету Міської ради з питань організації діяльності виконавчого комітету Міської ради. Проект розпорядження обов’язково візують керуючий справами виконавчого комітету Ніжинської міської ради та керівник уповноваженого структурного підрозділу апарату виконавчого комітету Міської ради з питань юридичного забезпечення діяльності Міської ради,  її виконавчого комітету, інших виконавчих органів Ради.                         

Стаття 42. У разі відсутності міського голови чи неможливості здійснення ним цієї функції, розпорядження про скликання засідання виконавчого комітету видається особою, яка здійснює повноваження міського голови та/або наділена правом першого підпису службових документів з питань діяльності виконавчих органів Ради на підставі відповідного розпорядження міського голови, виданого ним у межах компетенції та чинного законодавства.

Стаття 43. Не пізніше ніж за один повний робочий день до засідання виконкому, копії порядку денного та проектів рішень, що заплановані до розгляду на такому засіданні, надаються усім членам виконавчого комітету, а також представникам уповноваженого структурного підрозділу апарату виконавчого комітету Міської ради з питань юридичного забезпечення діяльності Міської ради, її виконавчого комітету, інших виконавчих органів Ради у друкованому та електронному вигляді.

Стаття 44. Відкриває і веде засідання виконавчого комітету міський голова, а в разі його відсутності чи неможливості здійснення ним цієї   функції – перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради (заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради), або інша особа, яка здійснює повноваження міського голови та/або наділена правом першого підпису службових документів з питань діяльності виконавчих органів Ради на підставі відповідного розпорядження міського голови.

Стаття 45. У процесі розгляду питань порядку денного, з дозволу головуючого на засіданні, може проводитись обмін думками (обговорення, дебати) членів виконавчого комітету та запрошених на таке засідання осіб.

Стаття 46. Усі засідання виконавчого комітету обов’язково протоколюються посадовими особами уповноваженого структурного підрозділу апарату виконавчого комітету Міської ради з питань організації діяльності виконавчого комітету Міської ради.

Стаття 47. Основним офіційним документом, який приймається на засіданні виконавчого комітету Міської ради у межах, віднесених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» до відання виконавчих органів Ради, є рішення виконавчого комітету Ніжинської міської ради Чернігівської області (далі – Рішення виконавчого комітету, Рішення).

Стаття 48.  Рішення виконавчого комітету виготовляється на бланку встановленого зразка, містить реєстраційний номер, відмітки про дату та місце його прийняття, особистий підпис міського голови.

Стаття 49. У разі відсутності міського голови на засіданні виконавчого комітету чи неможливості здійснення ним цієї функції рішення підписується посадовою особою місцевого самоврядування, яка головує за засіданні (особою, яка здійснює повноваження міського голови та/або наділена правом першого підпису службових документів з питань діяльності виконавчих органів Ради на підставі відповідного розпорядження міського голови, виданого ним у межах компетенції та чинного законодавства),з обов’язковим зазначенням у рішенні (проекті рішення) повної назви посади такої особи, її прізвища та ініціалів ім’я та по-батькові.

Стаття 50. Рішення виконавчого комітету Міської ради приймаються на його засіданнях більшістю голосів від загального складу виконкому, набирають чинності з моменту їх офіційного підписання міським головою (головуючим на засіданні), якщо цими рішеннями не встановлений інший строк набрання ними чинності.

Стаття 51. Рішення виконавчого комітету є обов’язковими для оприлюднення на офіційному сайті Ніжинської міської ради (крім випадків, передбачених законом) у порядку та у спосіб, що визначаються Законом України «Про доступ до публічної інформації», іншими законами України.

Стаття 52. Рішення виконавчого комітету Міської ради, з питань, віднесених законом до відання виконавчих органів Ради, що були прийняті відповідно до законодавства України, оприлюднені у встановленому законом порядку та набрали чинності, є обов’язковими до виконання усіма юридичними та фізичними особами на території громади міста Ніжина.

Стаття 53. У разі невідповідності Рішень виконавчого комітету нормам Конституції та законів України, такі рішення можуть бути скасовані Міською радою або судом у порядку та у спосіб, що визначаються Конституцією  та законами України.

Розділ V. Права та обов’язки членів виконавчого комітету

Стаття 54. Права членів виконавчого комітету Міської ради.

Члени виконавчого комітету Міської ради мають право:

пункт 1: не пізніше як за один повний робочий день до засідання виконавчого комітету знайомитися з проектами рішень, які заплановані до розгляду на його засіданні та додатками до них;

пункт 2: отримувати у встановленому цим Регламентом порядку друковані копії порядку денного засідання, проектів рішень виконавчого комітету Міської ради, що вносяться на розгляд, додатків до таких проектів, інших матеріалів з питань, що вносяться на розгляд засідання виконавчого комітету;

пункт 3: вносити зауваження та пропозиції до проектів рішень  у процесі обговорення (дебатів) на засіданні виконавчого комітету, заявляти клопотання по суті питань, що вносяться на розгляд;

пункт 4:вносити пропозиції щодо формування порядку денного засідання виконкому, внесення до нього змін та доповнень;

пункт 5:отримувати віддоповідачів (співдоповідачів), посадових (службових) осіб місцевого самоврядування, інших осіб, присутніх на засіданні виконавчого комітету чи запрошених до участі у такому засіданні осіб довідкові матеріали, інформації, роз’ясненняз питань, що вносяться  на розгляд тощо;

пункт 6: ініціювати, підтримувати або відхиляти зміни і доповнення  до внесених на розгляд проектів рішень виконкому, у встановленому порядку, в разі потреби, пропонувати техніко-юридичні правки змісту проектів рішень виконавчого комітету Міської ради;

пункт 7: надавати міському голові (головуючому на засіданні) пропозиції щодо заслуховування на засіданнях виконавчого комітету керівників та посадових осіб виконавчих органів Ради, виконавчих органів виконавчого комітету, апарату виконавчого комітету, їх структурних підрозділів, інших посадових (службових) осіб, діяльність яких віднесена законом до відання виконавчих органів Ради, про результати їх службової  чи іншої діяльності на відповідних напрямках за відповідний (звітний)  період;

пункт 8: особисто брати участь у роботі та бути присутнім на засіданнях усіх допоміжних (дорадчих, консультативних та інших) органів, що утворюються Радою та її виконавчим комітетом відповідно до закону;

пункт 9: бути присутнім на пленарних засіданнях Міської ради;                      

пункт 10: за рішенням постійних комісій Ради – бути присутнім  на засіданнях таких комісій з правом дорадчого голосу, вносити пропозиції, робити зауваження, запити з питань роботи відповідної комісії тощо;

пункт 11: на підставі рішення Міської ради бути включеним (затвердженим) до персонального складу органу з питань містобудування  та архітектури виконавчого комітету Міської ради, брати участь у його роботі з правом дорадчого голосу;

пункт 12: на підставі відповідного рішення Міської ради, за кошти місцевого бюджету, членам виконавчого комітету можуть видаватися іменні посвідчення на строк повноважень виконавчого комітету Ради.

Стаття 55. Обов’язки членів  виконавчого комітету Міської ради.

Члени виконавчого комітету Міської ради зобов’язані:

пункт 1: на засіданнях виконавчого комітету під час особистого волевиявлення з метою прийняття колегіального рішення виконавчого комітету неухильно дотримуватись норм Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про запобігання корупції», «Про доступ до публічної інформації», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», інших законів України та підзаконних нормативно-правових актів, що регламентують діяльність органів місцевого самоврядування в Україні, Статуту територіальної громади, Регламенту міської ради та цього Регламенту;

пункт 2: сприяти унеможливленню випадків виникнення конфлікту інтересів, інших корупційних ризиків в ході підготовки та проведення засідань виконавчого комітету, а в разі виникнення – припиненню  їх  у порядку та у спосіб, що визначені нормами чинного антикорупційного законодавства України;

пункт 3: у межах компетенції та чинного законодавства України брати участь у прийнятті неупереджених, виважених, ефективних та законних рішень, спрямованих на задоволення потреб територіальної громади міста Ніжина;

пункт 4: максимально сприяти розвиткові всіх сфер і галузей суспільно-політичного, соціально-економічного, культурно-мистецького життя територіальної громади міста, захищати та відстоювати на території громади міста законні права, свободи та інтереси людини і громадянина.

 

Розділ VІ. Планування роботи виконавчого комітету

Стаття 56. Планування роботи виконавчого комітету є основою організаційного забезпечення виконання його функцій і здійснюється відповідно до плану роботи виконавчого комітету та щомісячного плану заходів, що проводяться Ніжинською міською радою Чернігівської області  та її виконавчим комітетом.

Стаття 57.  План роботи виконавчого комітету розробляється (складається) уповноваженим структурним підрозділом апарату виконавчого комітету Міської ради з питань організації діяльності виконавчого комітету Міської ради за пропозиціями першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючого справами виконавчого комітету Ніжинської міської ради, членів виконавчого комітету, керівників відділів, управлінь, інших виконавчих органів Ради, виконавчих органів виконавчого комітету Ради, апарату виконавчого комітету, їх структурних підрозділів, керівників комунальних підприємств Міської ради на півріччя, а саме: до 15 червня та 15 грудня поточного року, затверджується  на робочому засіданні виконавчого комітету.

Стаття 58. План роботи виконавчого комітету Міської ради, як правило,  містить такі розділи:

пункт 1: календарний план засідань виконавчого комітету;

пункт 2: перелік планових питань, які розглядаються на засіданнях виконавчого комітету.

Стаття 59. План роботи виконавчого комітету може містити інші розділи, кількість та обсяг яких визначається потребою та виробничою необхідністю.

Стаття 60.У плані роботи виконавчого комітету вказуються дата проведення засідання виконкому, питання, які вносяться на розгляд виконкому, відомості про посадових та інших осіб, відповідальних за підготовку таких питань.

Стаття 61.Зміни і доповнення до плану роботи виконавчого комітету можуть бути внесені тільки на підставі відповідного рішення виконавчого комітету.

Стаття 62. План роботи виконавчого комітету не пізніше як  у п’ятиденний строк після його затвердження надсилається керівникам виконавчих органів Міської ради, керівникам виконавчих органів виконавчого комітету Міської ради, їх структурних підрозділів, виконавчих органів апарату виконавчого комітету Міської ради, керівникам підприємств, закладів та установ, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста, іншим виконавцям (співвиконавцям), зазначеним у плані.

Стаття 63.  Контроль за виконанням плану роботи виконавчого комітету покладається на уповноважений структурний підрозділ апарату виконавчого комітету з питань організації діяльності виконавчого комітету Міської ради.

Стаття 64. При розгляді плану роботи на наступне півріччя керуючий справами виконавчого комітету Ніжинської міської ради інформує членів виконавчого комітету про виконання заходів плану роботи виконкому за попереднє півріччя.

Стаття 65.  Уповноваженим структурним підрозділом апарату виконавчого комітету з питань організації діяльності виконавчого комітету Міської ради розробляється щомісячний план проведення основних організаційних заходів, який подається на затвердження міському голові не пізніше 28 числа попереднього місяця.

Стаття 67. Корегування заходів плану роботи відбувається в робочому порядку за погодженням змін з усіма виконавцями (співвиконавцями) таких заходів та членами виконкому в ході засідання виконавчого комітету Міської ради.

 

Розділ VIІ. Підготовка проектів рішень виконавчого комітету

Стаття 68. Рішення виконавчого комітету приймаються на виконання Конституції та законів України, Указів Президента України, постанов Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, рішень Ніжинської міської ради, Чернігівської обласної ради, розпоряджень голови Чернігівської обласної державної адміністрації, виданих ним у межах компетенції та чинного законодавства, а також відповідно до плану роботи виконавчого комітету, за пропозиціями виконавчих органів міської ради, їх структурних підрозділів, виконавчих органів виконавчого комітету Ради, їх структурних підрозділів, постійних комісій Міської ради, підприємств, установ, закладів,  організацій, інститутів громадянського суспільства та громадян – у порядку, що визначається нормами чинного законодавства.

Стаття 69. Проекти рішень виконавчого комітету Міської ради  (далі – Проекти рішень виконкому, Проекти рішень) розробляються уповноваженими виконавцями на підставі розпоряджень, доручень (вказівок) міського голови або, в ініціативному порядку, першим заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, заступниками міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, секретарем Міської ради, керуючим справами виконавчого комітету Ніжинської міської ради, іншими посадовими особами місцевого самоврядування, керівниками комунальних підприємств, установ та закладів Міської ради – у порядку  та у спосіб, що визначені законом.

Стаття 70. Відповідальність за підготовку проектів рішень, додатків до них, довідок та інших матеріалів на засідання виконавчого комітету, координація дій посадових осіб місцевого самоврядування, інших осіб, задіяних у ході підготовки таких проектів рішень покладається на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, секретаря Міської ради, керуючого справами виконавчого комітету Ніжинської міської ради (відповідно до затвердженого розподілу їх посадових обов’язків  та функціональних повноважень).

Стаття 71. Особами, які у встановленому законом та цим Регламентом порядку уповноважені розробляти проекти рішень виконавчого комітету та/або брати участь у розробленні таких проектів (далі – виконавці, співвиконавці), відповідно до затвердженого розподілу посадових обов’язків та функціональних повноважень, є:

пункт 1: перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради;

пункт 2: заступники міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради;

пункт 3: секретар Міської ради;

пункт 4: керуючий справами виконавчого комітету Ніжинської міської ради;

пункт 5: керівники виконавчих органів Міської ради, їх заступники, керівники структурних підрозділів виконавчих органів Ради та їх заступники;

пункт 6: керівники виконавчих органів виконавчого комітету Міської ради, їх структурних підрозділів, а також керівники структурних підрозділів апарату виконавчого комітету Міської ради;

пункт 7: керівники комунальних підприємств, установ та закладів Міської ради (особи, які виконують їх обов’язки);

пункт 8: інші особи – у порядку та спосіб, що визначені законом.

Стаття 73. Проекти рішень виконавчого комітету згідно з вимогами Закону України «Про доступ до публічної інформації» оприлюднюються виконавцями таких проектів не пізніш як за двадцять робочих днів до дати  їх розгляду виконавчим комітетом на офіційному сайті Ніжинської міської ради і перебувають там до прийняття щодо них відповідних рішень виконавчим комітетом.

Стаття 74. Розроблення (підготовка) та внесення на розгляд виконавчого комітету проектів рішень, що є регуляторними актами у сфері господарської діяльності здійснюються в установленому цим Регламентом порядку, з обов’язковим дотриманням процедури, визначеної Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Стаття 75. Висновки щодо дотримання розробником (розробниками) проекту регуляторного акта процедури, визначеної Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», надаються уповноваженим структурним підрозділом апарату виконавчого комітету з питань юридичного забезпечення діяльності Міської ради,  її виконавчого комітету, інших виконавчих органів Ради.

Стаття 76. Строк, протягом якого уповноважений структурний підрозділ апарату виконавчого комітету з питань юридичного забезпечення діяльності Міської ради, її виконавчого комітету, інших виконавчих органів Ради розглядає проект регуляторного акта на відповідність дотримання вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» не повинен перевищувати п’яти календарних днів.

Стаття 77. У разі непогодження проекту регуляторного акта уповноваженим структурним підрозділом апарату виконавчого комітету з питань юридичного забезпечення діяльності Міської ради, її виконавчого комітету, інших виконавчих органів Ради у зв’язку із порушенням розробником (розробниками) регуляторного акта регуляторної процедури, визначеної чинним законодавством України, такий проект рішення підписується посадовими особами такого структурного підрозділу із зауваженнями, про що до проекту рішення додається відповідний висновок  у письмовій формі.

Стаття 78. За рішенням виконавчого комітету, з метою усунення неточностей,  недоліків та/або помилок, що могли бути допущені у процесі підготовки проекту регуляторного акта, такий проект може бути повернутий розробникові (розробникам) на доопрацювання, з можливістю подальшого  його внесення на розгляд виконавчого комітету міської ради у встановленому законом порядку.

Стаття 79. У разі погодження проекту регуляторного акта уповноваженим структурним підрозділом апарату виконавчого комітету з питань юридичного забезпечення діяльності Міської ради, її виконавчого комітету, інших виконавчих органів Ради надається відповідний юридичний висновок у письмовій формі, після чого проект рішення разом з таким висновком вносяться на розгляд виконавчого комітету.

Стаття 80.Забороняється внесення на розгляд виконавчого комітету Міської ради проекту регуляторного акта, якщо мають місце хоча б одна з таких обставин:

пункт 1:відсутній аналіз регуляторного впливу відповідного акта;

пункт 2:  проект регуляторного акта не був оприлюднений або був оприлюднений з порушеннями статей 9,13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;

пункт 3: на час внесення проекту рішення на розгляд виконавчого комітету Міської ради відсутній позитивний висновок уповноваженого структурного підрозділу виконавчого органу Міської ради з питань юридичного забезпечення діяльності Міської ради, її виконавчого комітету, інших виконавчих органів Ради, до повноважень якого входить здійснення контролю за реалізацією органами місцевого самоврядування чинного законодавства України, зокрема, Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Стаття 81. Проекти рішень виконавчого комітету Міської ради та інші матеріали, що заплановані до внесення на розгляд виконавчого комітету подаються виконавцями до структурного підрозділу апарату виконавчого комітету з питань організації діяльності виконавчого комітету Ради у друкованому та електронному вигляді не пізніше ніж за три робочі дні  до їх розгляду на засіданні виконавчого комітету, крім випадків термінового (невідкладного) розгляду питань.

Стаття 82. Відповідальність за ідентичність змісту текстів проектів рішень виконавчого комітету на паперових та електронних носіях несуть виконавці (розробники, співрозробники) таких проектів рішень.

Стаття 83. Усі проекти рішень виконавчого комітету повинні мати заголовки, що коротко і точно відображають їхній зміст, констатуючу і розпорядчу частину, можуть мати необмежену кількість додатків, відомості, про які відображаються у проекті рішення після викладу констатуючої частини.

Стаття 84. У констатуючій частині проекту рішення зазначається підстава, обґрунтування та/або мета складення документа.

Стаття 85. У розпорядчій частині проекту рішення вміщуються висновки, пропозиції, пропозиції, інші змістовні заходи з усунення зазначених недоліків та виконання поставлених завдань, терміни виконання, відповідальні виконавці, а також коло осіб, на яких покладено контроль за виконанням рішення в цілому, обумовлюються форми та шляхи такого контролю (терміни подачі первинної, проміжної, підсумкової інформації тощо).

Стаття 86. Проекти рішень, як правило, повинні бути короткими і не перевищувати в обсязі трьох друкованих сторінок, довідки, роз’яснення, пропозиції до таких проектів тощо – чотирьох друкованих сторінок на кожний вид документа.

Стаття 87.До проекту рішення додаються: коротка довідка по суті питання (пояснювальна записка), список запрошених для обговорення питання осіб, перелік адресатів, яким необхідно буде надіслати рішення, а також інші документи, необхідні для вирішення питання по суті.

До проекту рішення можуть бути додані інші документи та матеріали, що є необхідними або можуть бути використані в ході прийняття рішення, зміст яких не суперечить чинному законодавству, а також загальновизнаним у суспільстві нормам етики та моралі.

Стаття 88. Кожен аркуш додатка чи інших доданих до проекту рішення виконавчого комітету документів нумерується, загальна кількість додатків   та загальна кількість аркушів таких додатків проставляється виконавцем після тексту констатуючої частини проекту рішення.

Стаття 89. Зворотній бік проекту рішення (або останній аркуш проекту рішення, виготовленого на кількох аркушах) повинен містити такі відомості:

пункт 1: інформацію про посадову чи іншу особу, яка подає (вносить) проект рішення на розгляд виконавчого комітету;

пункт 2: інформацію про посадових чи інших осіб, які погоджують (візують) проект рішення, в тому числі, про посадову особу уповноваженого структурного підрозділу апарату виконавчого комітету Міської ради з питань юридичного забезпечення діяльності Міської ради, її виконавчого комітету, інших виконавчих органів Ради;

пункт 3: інформацію про наявність заперечень (зауважень) до проекту рішення з боку уповноважених посадових осіб, визначених пунктами 1, 2 статті 89 цього Регламенту. 

Стаття 90. Заперечення (зауваження) та пропозиції до проекту рішення викладаються на окремому аркуші (аркушах) та додаються до проекту, про що в проекті робиться відповідна відмітка.

Стаття 91. Проект рішення виконавчого комітету обов’язково погоджують (візують):

пункт 1: перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, заступники міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючий справами  виконавчого комітету Ніжинської міської ради (відповідно до затвердженого розподілу їх посадових обов’язків  та функціональних повноважень);

пункт 2: керівник (особа, яка виконує його обов’язки) виконавчого органу Міської ради, виконавчого органу виконавчого комітету Міської ради, які готують проект відповідного рішення;

пункт 3: керівники виконавчих органів Міської ради (особи, які виконують їх обов’язки) – з питань, що відносяться до їхньої компетенції відповідно до Положень про такі виконавчі органи Ради та їх структурні підрозділи;

пункт 4: керівник (особа, яка виконує його обов’язки) уповноваженого структурного підрозділу апарату виконавчого комітету Міської ради з питань організації діяльності виконавчого комітету;

пункт 5: керівник (особа, яка виконує його обов’язки) або уповноважені посадові особи структурного підрозділу апарату виконавчого комітету Міської ради з питань юридичного забезпечення діяльності Міської ради, її виконавчого комітету, інших виконавчих органів Ради.

Стаття 92. Усі проекти рішень виконавчого комітету, пов’язані  з питаннями виконання бюджету і соціально-економічного розвитку міста, в обов’язковому порядку погоджуються (візуються) керівником (особою, яка виконує його обов’язки) виконавчого органу Міської ради з питань фінансів.

Стаття 93. Якщо проект рішення виконавчого комітету є регуляторним актом, процедура оприлюднення, погодження (візування), внесення на розгляд  та прийняття такого проекту відбувається відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Стаття 94. Інші питання процедури погодження (візування) проектів рішень виконавчого комітету Міської ради, не визначені цим Регламентом та Регламентом міської ради,  здійснюється згідно з Інструкцією з діловодства у виконавчому комітеті, інших виконавчих органах Ніжинської міської ради.

Стаття 95. Проекти рішень, строки оприлюднення та/або подання (внесення) яких на розгляд виконавчого комітету не були витримані, але при цьому питання потребують негайного вирішення в інтересах громади міста (окремих жителів міста – представників незахищених верств населення тощо), або сприятимуть невідкладному вирішенню нагальних питань життєзабезпечення міста, у разі відсутності видимих ознак конфлікту інтересів, можуть бути внесені, як пропозиція про включення до порядку денного засідання виконавчого комітету, з дозволу міського голови (головуючого на засіданні) безпосередньо в ході проведення засідання виконавчого комітету.

Стаття 96. Проекти рішень (питання), що обґрунтовано потребують негайного (невідкладного) вирішення та/або мають вкрай важливе значення для вирішення питань життєзабезпечення територіальної громади міста, за пропозицією міського голови (головуючого на засіданні), або за ініціативою не менше ніж третини членів виконавчого комітету від його загального складу можуть бути внесені на розгляд у робочому порядку та прийняті більшістю голосів членів виконавчого комітету Міської ради від його загального складу за умов дотримання норм чинного законодавства та процедури візування таких проектів рішень, визначеної цим Регламентом.  

Розділ VIІІ. Порядок денний засідання виконавчого комітету

Стаття 97. Проект порядку денного засідання виконавчого комітету формується уповноваженим структурним підрозділом виконавчого органу Міської ради з питань організації діяльності виконавчого комітету.

Стаття 98. До порядку денного відповідного засідання виконавчого комітету Міської ради включаються проекти рішень виконавчого комітету, що пройшли процедуру оприлюднення відповідно до вимог Законів України «Про доступ до публічної інформації», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та погоджені (завізовані) відповідно до норм цього Регламенту.  

Стаття 99.Порядок денний засідання виконавчого комітету, в якому відведено час на розгляд кожного питання, визначаються доповідачі та співдоповідачі з кожного окремого питання, затверджується виконавчим комітетом на початку кожного засідання.

Стаття 100. Включення або виключення питань із порядку денного, наданого на розгляд виконавчого комітету, відбувається шляхом прийняття рішення більшістю голосів від загального складу його членів (за виключенням випадків, передбачених цим Регламентом після затвердження (прийняття) відповідного порядку денного за основу.

Стаття 101. Після того, як до порядку денного засідання виконавчого комітету, затвердженого за основу, були включені, або з нього були виключені питання, у визначений цим Регламентом спосіб, порядок денний засідання виконавчого комітету затверджується (приймається) в цілому більшістю голосів його членів від загального складу виконавчого комітету. 

 

Розділ ІХ. Прийняття рішень

Стаття 102. З усіх питань порядку денного з урахуванням змін  і доповнень до проектів, що виникли в процесі обговорення на засіданні, виконавчий комітет приймає рішення.

Рішення виконавчого комітету приймаються шляхом відкритого голосування більшістю голосів його членів від загального складу виконавчого комітету (крім випадків, передбачених нормами чинного законодавства та цим Регламентом).

Стаття 103. Рішення виконавчого комітету може бути прийняте без обговорення, якщо до проекту такого рішення не надійшло зауважень, витримані процедури оприлюднення та візування рішення, визначені цим Регламентом, а також якщо на цьому не наполягає жоден з присутніх на засіданні членів виконавчого комітету.

Стаття 104. У разі незгоди міського голови (особи, яка здійснює його повноваження) з рішенням виконавчого комітету, він може зупинити його дію своїм розпорядженням та внести таке питання на розгляд Міської ради  у порядку, що визначений Законом України «Про місцеве самоврядування  в Україні».

Стаття 105. Рішення виконавчого комітету підписуються міським головою (особою, яка здійснює його повноваження), а в разі відсутності міського голови – першим заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради (заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради), іншою посадовою особою, на яку відповідним розпорядженням міського голови покладене право першого підпису службової документації з питань діяльності виконавчих органів ради (головуючим на засіданні).

Стаття 106. Додатки до рішень виконавчого комітету підписуються керівниками виконавчих органів Міської ради, виконавчих органів виконавчого комітету Міської ради, їх структурних підрозділів, апарату виконавчого комітету Міської ради (особами, які виконують їх обов’язки) на лицьовому боці останнього аркуша відповідного додатка.

Стаття 107. Якщо додатки до рішень виконавчого комітету об’єднують декілька напрямків діяльності виконавчих органів Міської ради, їх структурних підрозділів, виконавчих органів виконавчого комітету Міської ради, апарату виконавчого комітету Міської ради або такі додатки стосуються питань управлінської діяльності, крім посадових осіб, визначених Статтею 106 цього Регламенту, такі додатки до рішень виконавчого комітету обов’язково підписує керуючий справами Ніжинської міської ради.

Стаття 108. Підписані у встановленому цим Регламентом порядку рішення реєструються уповноваженим структурним підрозділом апарату виконавчого комітету з питань діловодства, обліку та контролю шляхом зазначення дати проведення засідання та присвоєння порядкового реєстраційного номера.

Стаття 109. Порядкова нумерація рішень виконавчого комітету здійснюється в межах календарного року, починаючи з початку року. Датою реєстрації рішення виконавчого комітету є дата його прийняття. Дата і номер рішення зазначаються у визначеному місці на бланку встановленого зразка у такій послідовності: дата (зліва), номер (справа). Місце прийняття рішення зазначається між датою та номером (на одному з ними рівні).

Стаття 110. Тиражування і розсилка копій рішень виконавчого комітету міської ради забезпечується уповноваженим структурним підрозділом апарату виконавчого комітету з питань діловодства, обліку та контролю не пізніше, ніж у п’ятиденний термін від дати прийняття відповідних рішень. При цьому копії таких рішень завіряються відповідною печаткою виконавчого комітету Міської ради встановленого зразка.

Стаття 111. Виготовлення витягів з рішень виконавчого комітету здійснюють виконавці зазначених актів, проставляючи при цьому особистий підпис із зазначенням прізвища та ініціалів, займаної посади та дати його виготовлення на зворотному боці витягу з рішення, крім витягів, що виготовляються уповноваженим структурним підрозділом апарату виконавчого комітету з питань діловодства, обліку та контролю на виконання запитів фізичних та юридичних осіб, а також правоохоронних органів.

Стаття 112. Персональну відповідальність за відповідність витягу  з рішення виконавчого комітету Міської ради оригіналу відповідного рішення несе виконавець такого витягу.

Стаття 113. Засвідчення витягів з рішень виконавчого комітету Міської ради здійснює уповноважений структурний підрозділ апарату виконавчого комітету з питань діловодства, обліку та контролю шляхом проставляння штампа «Згідно з оригіналом», зазначення найменування посади, особистого підпису особи, яка засвідчує витяг, її ініціалів (ініціалу імені та прізвища) та подальшим обов’язковим скріпленням усіх написів відповідною печаткою виконавчого комітету Міської ради встановленого зразка.

Стаття 114. Контроль за виконанням рішень здійснюється зазначеними в таких рішеннях посадовими особами, а також уповноваженим структурним підрозділом апарату виконавчого комітету з питань діловодства, обліку  та контролю – відповідно до Положення про такий структурний підрозділ.

Стаття 115. Облік рішень, аналіз повноти їх виконання, підготовка аналітичних інформацій (довідок) щодо реалізації рішень за звітний період тощо забезпечується уповноваженим структурним підрозділом апарату виконавчого комітету  з питань діловодства, обліку та контролю.

Стаття 116. Доручення виконавчого комітету оформлюються протокольно уповноваженим структурним підрозділом апарату виконавчого комітету з питань організації діяльності виконавчого комітету Міської ради.

Стаття 117. Доведення до відома виконавців (співвиконавців) та збирання інформації, контроль за дотриманням встановлених термінів, а також продовження контрольних термінів виконання таких доручень здійснюється уповноваженим структурним підрозділом апарату виконавчого комітету з питань діловодства, обліку та контролю.

Стаття 118. Протоколювання засідань виконавчого комітету Міської ради покладається на уповноважений структурний підрозділ апарату виконавчого  комітету з питань організації діяльності виконавчого комітету.

Стаття 119. Організаційне, технічне та господарське забезпечення засідань виконавчого комітету здійснює уповноважений структурний підрозділ апарату виконавчого комітету з питань господарського забезпечення, інші виконавчі органи Ради та їх структурні підрозділи – за дорученням міського голови або вказівкою керуючого справами виконавчого комітету Ніжинської міської ради. 

 

Розділ Х. Виконавчі органи виконавчого комітету, виконавчі органи апарату виконавчого комітету Міської ради та їх структурні підрозділи

Стаття 120. Міська рада у межах затверджених нею структури і штатів може утворювати виконавчі органи Ради, виконавчі органи виконавчого комітету, апарат виконавчого комітету, а також їх структурні підрозділи для здійснення повноважень, що відповідно до закону належать до відання виконавчих органів Міської ради.

Стаття 121. Організаційні засади реалізації повноважень виконавчих органів Ради, виконавчих органів виконавчого комітету Ради та їх структурних підрозділів щодо здійснення державної регуляторної політики визначаються нормами Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Стаття 122. Виконавчі органи Ради, виконавчі органи виконавчого комітету, структурні підрозділи апарату виконавчого комітету та їх посадові особи є підзвітними і підконтрольними Міській раді, підпорядкованими   її виконавчому комітету,  міському голові.

Стаття 123. Керівники виконавчих органів Ради, виконавчих органів виконавчого комітету Міської ради, апарату виконавчого комітету та їх структурних підрозділів призначаються на посади і звільняються з посад міським головою (особою, яка здійснює його повноваження) у порядку та у спосіб, що визначаються нормами чинного законодавства України.

Стаття 124. Положення про виконавчі органи Ради, виконавчі органи виконавчого комітету Ради, виконавчі органи апарату виконавчого комітету Ради, а також Положення про апарат виконавчого комітету Ради затверджуються Міською радою.

Стаття 125. Координація діяльності виконавчих органів Міської ради, виконавчих органів виконавчого комітету міської ради, апарату виконавчого комітету, їх структурних підрозділів та посадових осіб, підприємств, установ та закладів, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Ніжина, а також заслуховування звітів керівників про їх роботу покладаються на міського голову та очолюваний ним виконавчий комітет Міської ради, першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради,  заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, секретаря міської ради, керуючого справами виконавчого комітету Ніжинської міської ради у порядку та у спосіб,  що визначаються Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».

 

Розділ ХІ.  Прикінцеві (перехідні) положення

Стаття 126. Цей Регламент затверджується рішенням виконавчого комітету Ніжинської міської ради та набирає чинності з дати його оприлюднення на офіційному сайті Ніжинської міської ради Чернігівської області.

Стаття 127. Дія цього Регламенту поширюється на всі виконавчі органи Ніжинської міської ради, її виконавчого комітету, апарату виконавчого комітету міської ради, структурні підрозділи таких органів та їх посадових осіб.

Стаття 128. Зміни і доповнення до цього Регламенту вносяться на підставі відповідного рішення виконавчого комітету міської ради.

Стаття 129. Зміни і доповнення до цього Положення, що передбачають приведення його норм у відповідність до новоприйнятих положень Конституціїі законів України, Статуту територіальної громади міста Ніжина Чернігівської області, Регламенту Ніжинської міської ради вносяться відповідним рішенням виконавчого комітету міської ради за пропозицією міського голови (особи, яка здійснює його повноваження), секретаря міської ради, першого заступника міського гоолови з питань діяльності виконавчих органів ради, заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючого справами виконавчого комітету міської ради, постійних комісій міської ради, депутатських фракцій, груп та/або депутатів (депутата) міської ради у двомісячний термін від дати набрання чинності такими положеннями чи змінами.

Стаття 130. У разі невідповідності окремих норм цього Регламенту  Конституції, законам України та змінам до них, чинними та обов’язковими  до виконання є виключно норми Конституції та законів України, як актів вищої юридичної сили.

Стаття 131. Питання організації діяльності виконавчого комітету Міської ради, інших виконавчих органів Ради, виконавчих органів виконавчого комітету Міської ради, виконавчих органів апарату виконавчого комітету Ради, їх структурних підрозділів та посадових осіб, не визначені цим Регламентом, визначаються нормами Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Статутом територіальної громади, Регламентом міської радита Положенням про апарат виконавчого комітету міської ради.

Стаття 132. Організація виконання норм і положень цього Регламенту покладається на виконавчий комітет міської ради, міського голову, секретаря міської ради, першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючого справами виконавчого комітету міської ради згідноз розподілом їх функціональних повноваженьта посадових обов'язків.